ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสรภัญญ์ ร้องเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล หรือ น้องเพลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐๕ นักร้อง – นักดนตรีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสรภัญญ์ ร้องเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง) 🏆🥇 พร้อมรับโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
#KNVOICE

ดาวน์โหลดไฟล์