นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์