ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกลอนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

🏆🏅รางวัลชมเชยการประกวดกลอนระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔🏅🏆
🤍💙 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘
นายธีรวัฒน์ ทองนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๕
นายณัฏฐชัย ดีรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๐๗
เเละนายนฤนาท สระแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๖
ชื่อทีม “แสงลมห่มทราย” ✨
ซึ่งมีคุณครูแซมบุปผา บัณฑิต ครูที่ปรึกษายุวกวีกัลยาณีศรีธรรมราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
🏆🏅โดยได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคใต้ ในการประกวดกลอนระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ 🎉🎉🎉
จัดโดย : สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์