การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์