กิจกรรมสานสายใยชาวนางฟ้ากัลยาณีฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

📌 งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป
ทำแบบทดสอบออนไลน์  เพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ✍
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
📍เปิดทำแบบทดสอบ ๗๐๐ ฉบับ/วัน
✅ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล📩
👉เข้าทำแบบทดสอบได้ที่ https://docs.google.com/…/1lhIfjff1mA…/edit…

ดาวน์โหลดไฟล์