การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านรูปแบบออนไลน์

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เพื่อนิเทศติดตามรับทราบปัญหา กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนสำหรับการมาโรงเรียนของนักเรียนในรูปแบบ On- Site ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์