การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๕๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์