ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางอทิตยา จันทรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับนางอทิตยา จันทรัตน์ ครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีนายภานุวัชร แก้วลำหัด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์