การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์