นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการ อวยพรปีใหม่ พร้อมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทอวยพรปีใหม่ พร้อมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

ดาวน์โหลดไฟล์