การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์