โครงการ “เด็กกัลฯ รู้เท่าทันโควิด” แบบออนไลน์

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เด็กกัลฯ รู้เท่าทันโควิด” วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. ในรูปแบบการถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวกัญญา​ โอมาก ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นางพัชรี​ ขวัญสง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่๔ (ทดลองสอน) เป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องโรค COVID-19 วิธีการหลีกเลี่ยงและการป้องกันโรค COVID-19 การเตรียมความพร้อม และรับมือกับ COVID-19 ในชีวิตประจำวันของนักเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site

ดาวน์โหลดไฟล์