การประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์