การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระดับโรงเรียน

นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระดับโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์