หน้าแรก

1 April 2022 ประกาศห้องมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
31 March 2022 ประกาศห้องมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
30 March 2022 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ม.1 สำรองและ ม.4 สำรอง
29 March 2022 แนวปฏิบัติการจำหน่ายกระเป๋านักเรียน สมุด และเครื่องแต่งกาย(ชุดวอร์ม)ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4 ปีการศึกษา 2565
19 March 2022 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
11 March 2022 ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียนโครงการพิเศษ SMGP
9 March 2022 ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์และบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
22 February 2022 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)
18 February 2022 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ SMGP
9 February 2022 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565