งานพยาบาล

ความรู้โควิด -19 จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คลิปวีดีโอให้ความรู้เพื่อ การเตรียมตัวและความเข้าใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง "การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน"โดยกรมควมคุมโรค สธ.