โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๑

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถาน
ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช