ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่บัญชี.pdf (145 downloads)

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช