ชนะเลิศการขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิชญะ อินทรสาร นักเรียนชั้น ม.๒๐๕ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช นักเรียนชั้น ม.๑๐๘ ได้รับรางวัลชมเชย การขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง รับเกียรติบัตรจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
คลิกดูภาพกิจกรรม
https://photos.app.goo.gl/zPUDZcsAsy8ZUzS88

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช