รางวัล Popular Vote โครงการประกวดถ่ายภาพ “CoC Go Around”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัฐ จงเจริญ นักเรียนชั้น ม.๖๐๖ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote โครงการประกวดถ่ายภาพ “CoC Go Around” พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช