ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เป็นประธาน รับมอบห้องสุขานักเรียน ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เสียสละทุนทรัพย์ปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเงินมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้สวยงามร่วมกับลูก ๆ นักเรียน ตามโครงการของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช