ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมพิวเตอร์SMGP.pdf (124 downloads)

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช