ประชุมสหวิทยาเขตกัลยาณี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกัลยาณี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช