พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม “โครงการของหายได้คืน”

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม “โครงการของหายได้คืน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
คลิกดูภาพกิจกรรม