เยี่ยมให้กำลังใจประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๔ และคณะจัดเตรียมนิทรรศการและผลงานของบุคลากร/นักเรียนและโรงเรียน ของ สพม.๑๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๔ และคณะจัดเตรียมนิทรรศการและผลงานของบุคลากร/นักเรียนและโรงเรียน ของ สพม.๑๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.๑๒ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
และในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอขอบคุณความร่วมมือของคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่จัดเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช