โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ศูนย์การแข่งขันภาษาอังกฤษและนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ภาษาอังกฤษและนาฏศิลป์ ซึ่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช