ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม ก่อนรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม ก่อนรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณครูแต่ละกลุ่มสาระฯ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช