โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / ท่านวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ท่าน ผอ.สพม.๑๒ / ท่าน ผอ.สพป.นศ.๑ / ท่านรอง ผอ.สพม.๑๒ / ท่านผู้นำองค์กรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ๕ องค์กรหลักและคณะกรรมการ / ผู้บริหารโรงเรียน / คณะครูอาจารย์ / บุคลากรทางการศึกษา / ชมรมครูเก่ากัลยาณีฯ / คณะศิษย์เก่า / ท่านผู้มีเกียรติ / ลูกๆนักเรียน ทุกคนที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และช่วยให้ข้อมูล นำเสนอข้อมูล ตลอดจนยืนยันการดำเนินงานจริง ๆ แก่คณะกรรมการฯ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช