กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช