ให้การต้อนรับครูผู้ควบคุมและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับครูผู้ควบคุมและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวด “โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช