ตัวแทนศิษย์เก่ากัลยาณีธรรมราช รุ่นที่ ๗๗ มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวแทนศิษย์เก่ากัลยาณีธรรมราช รุ่นที่ ๗๗ มอบเงินรายได้จากการจัดงาน เดิน – วิ่ง กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ “COLORFUL RUN 2020” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ / ม.๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช