ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ๓,๓๙๙ กอง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกด้านของนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นช่วยเหลือสวัสดิการของนักเรียน และพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช