รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันเทนนิสกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญธมล ยอดสนิท นักเรียนชั้น ม.๔๐๒ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ประเภทหญิงเดี่ยว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันเทนนิสกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์ จ.อุดรธานี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช