การสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช