กิจกรรม “KN Coaching สานฝันฉันจะเป็นครู”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “KN Coaching สานฝันฉันจะเป็นครู” วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช