นายภัทรภูมิ  ชูรักษา  นักเรียนชั้น ม.๕๐๘  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม งานสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรภูมิ  ชูรักษา  นักเรียนชั้น ม.๕๐๘  ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
งานสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช