งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๗ เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช