รางวัลเหรียญทอง ทีมเยาวชน นวัตกรรม Supporting Jacket (เสื้อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติคัดเลือกนวัตกรรม Supporting Jacket (เสื้อฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง) ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดในวันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นวัตกรรมกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ของเยาวชนนักวิจัยจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทีมเยาวชน
๑.นายสรวิชญ์ ฐานะกาญจน์ นักเรียนชั้น ม.๕๐๗
๒.น.ส.อัญชลิตา ทวีกาญจน์ (ศิษย์เก่า)
๓.น.ส.ชุติมา จิตเขม้น (ศิษย์เก่า)
๔.นายอัครพล จันทร์คง (ศิษย์เก่า)
ครูที่ปรึกษาวิจัย : คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช