บรรยากาศการรับคู่มือใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการพิเศษ SMGP และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บรรยากาศการรับคู่มือใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการพิเศษ SMGP และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

? รับคู่มือสมัครวันที่ ๑๗ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
? รับสมัครวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
? โครงการ SMGP สมัครที่ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร ๖ ชั้น ๑) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
? โครงการ EP สมัครที่ห้องประชุม EP (อาคาร ๒ ชั้น ๓) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
? สอบคัดเลือก ม.๑ โครงการ SMGP และ EP วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
? สอบคัดเลือก ม.๔ โครงการ SMGP และ EP วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช