การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมการจัดการเรียนการสอน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมการจัดการเรียนการสอน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช