การสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

การสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
? ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
? ความสามารถพิเศษด้านดนตรี – ขับร้อง
? ความสามารถพิเศษด้านกลอนสด
? ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอลหญิง
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช