เด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช นักเรียนชั้น ม.๒๐๘ (นายหนังตะลุง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวาดภาพ “บุหรี่ไฟฟ้ากับ Covid – 19”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช นักเรียนชั้น ม.๒๐๘ (นายหนังตะลุง) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวาดภาพ “บุหรี่ไฟฟ้ากับ Covid – 19” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
❤️❤️❤️ – ชื่อภาพ : สืบศิลป์ใต้ ห่างไกลควันเสพติด พิชิตโควิด ๑๙
ชื่อ : ด.ช.สกนธ์ สุวรรณคช
ชั้น : ม.๒ กลุ่มที่ ๔
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เทคนิค : สีไม้ ❤️❤️❤️
“ทุกเส้นทุกการวาดทุกการระบาย ล้วนแล้วมาจากความรู้สึกที่มีต่อคนไทยทุกคน และแฝงไปด้วยการฝึกซ้อม ในสถานะที่ผมเป็นเด็กใต้คนหนึ่งที่รักและศรัทธาในวัตนธรรมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุง,มโนราห์ และเพลงบอก ผมจึงนำศิลปะอันเลิศล้ำตรงนี้มาเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังประสบปัญหาเนื่องด้วยโควิด-19 และขอให้เยาวชนใช้เวลาว่างมาอนุรักษ์วัฒนธรรมของตน เราจะสู้ไปด้วยกัน ด้วยแรงใจของทุกคน”
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช