ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓
และคุณครูกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้รับรางวัลครูผู้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช