รายการ “เสียงจากสื่ออาสา” อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมถิ่นใต้

รายการ “เสียงจากสื่ออาสา” อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมถิ่นใต้ ?? ทุกวันอังคาร FM ๙๓.๕๐ MHzและ AM ๖๓๙ KH สวท.นครศรีธรรมราช เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
โดยคุณครูมนตรี คงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และเด็กชายอภิชญะ อินทรสาร (นายหนังตะลุง เพลงบอก) นักเรียนโครงการ “สืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นกวี กัลยาณีศรีธรรมราช”
คลิกดูภาพกิจกรรม

















ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช