ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีศรีแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรุ่งทิพ จันทร์มุณี คุณครูเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์ และคุณครูผาสุข ถาวร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีศรีแผ่นดิน” โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช