โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง “ด้านเศรษฐกิจ” ระดับภาคใต้ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รองชนะเลิศ อันดับ ๓ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง “ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์” ระดับภาคใต้ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช