นายภัทรภูมิ ชูรักษา ได้รับโล่รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน” ครั้งที่ ๒ สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรภูมิ ชูรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน” ครั้งที่ ๒ สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเด่น จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช