นักเรียนทำความดี พบสร้อยคอทองคำแล้วนำมอบคุณครู

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอชื่นชมนางสาวปวีณอร ขุนดำ นางสาวธนัชพร คงช่วย และนางสาวฐิติชญา บุญโสภาส นักเรียนชั้น ม.๖๐๕ ที่ได้กระทำความดี พบสร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง ในบริเวณโรงเรียนแล้วนำมามอบคุณครูที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
















ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช