มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี ตามโครงการ “ของหาย ได้คืน”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอชื่นชมนางสาววัลคุ์วดี ทัลวัลลิ์ และนางสาววัฒวรรณ ผลาภรณ์ นักเรียนชั้น ม.๖๐๔ ที่พบเงิน ๑,๐๐๐ บาท แล้วนำมอบคุณครูที่สำนักงานกิจการนักเรียน ตามโครงการ “ของหาย ได้คืน”
โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช