มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประพฤติดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอชื่นชมเด็กหญิงธันยภรณ์ ช. อาการส นักเรียนชั้น ม.๒๐๙ และนางสาวปรียชนันท์ ช.อาการส นักเรียนชั้น ม.๔๐๒ ผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เดินเก็บขยะในช่วงน้ำท่วมบริเวณถนนหลังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช